Shoe Covers (CPE) - Blue (1000/carton)

Code: 0122

Shoe Covers (CPE) - Blue (1000/carton)

Shoe Covers (non slip PP) - White (500/carton)

Code: 0123

Shoe Covers (non slip PP) - White (500/carton)

Shoe Covers (non slip PP) - Blue (500/carton)

Code: 0125

Shoe Covers (non slip PP) - Blue (500/carton)